Hỗ trợ trực tuyến

Công dụng của đá tectit đen

 

ĐÁ TECTIT 

– Công thức : SiO2
– Độ cứng theo thang Mohs : 6 – 6.5
– Thể vô định hình
– Ánh thủy tinh
 
Tính chất chữa bệnh :
Ở Thái Lan tectit thường được các thầy lang địa phương dùng để chữa bệnh . Cho rằng các viên đá ” của trời ” giúp loại trừ hậu quả của những tổn thương về tình cảm .Chúng tăng cường năng lượng học và các quá trình trao đổi chất cho cơ thể con người .
Tính chất mầu nhiệm :
Giá trị đặc biệt của tectit chính là nguồn gốc ngoài trái đất của nó . Về nguồn gốc lạ thường của tectit ngay cả thổ dân châu úc đã phỏng đoán và gọi chúng là hộ phù của trời .Cho rằng tectit giúp tạo lập mối quan hệ với quá khứ có ích lợi cho việc hình thành bằng ý nghĩ theo thời gian vào vũ trụ .Chúng trợ giúp việc tích lũy và lưu giữ tri thức .Tectit có thể bảo vệ tránh những sai lầm trong lĩnh vực trí tuệ và tình cảm giúp khắc phục những vấn đề có liên quan đến nghiệp chướng .